Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

PŘEHLED MODIFIKACÍ


Předškolní vzdělávání

Základní vzdělávání

Střední vzdělávání – všeobecné (gymnaziální)

Střední vzdělávání – odborné

Vyšší odborné vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání

Školní družiny a školní kluby

Domovy mládeže, domovy mládeže se školou a internáty

Střediska volného času

Diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a střediska výchovné péče

Školská poradenská zařízení